จัดหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2016 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2016 เวลา 13:19 น.

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2016

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐  เมษายน ๒๕๕๙ เส้นทางจ.อุบลราชธานี - จ.อำนาจเจริญ - จ.มุกดาหาร

- จ.สกลนคร - จ.นครพนม - จ.บึงกาฬ - จ.หนองคาย - จ.เลย - จ.หนองบัวลำภู - จ.อุดรธานี รวมระยะทาง ๑,๓๑๑,๓๐ กิโลเมตร