พิธีเปิดงานวัฒนธรรมไทดำ (ตุ้มโฮมปี้น้องไต) ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2016 เวลา 13:35 น.

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดงานวัฒนธรรมไทดำ (ตุ้มโฮมปี้น้องไต) ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๙

ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาปาหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย