นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ (ระยะที่๕) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 10:54 น.

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ (ระยะที่๕) โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย