ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดหมู่บ้านสะอาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 11:32 น.

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบเงินรางวัล จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หมู่บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ในการประกวดหมู่บ้านสะอาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙