พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 14:01 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙

(สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร) จุดอำเภอหนองหิน ณ ป้อมตำรวจจราจร อำเภอหนองหิน