พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาววันสงกรานต์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 14:48 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาววันสงกรานต์ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ ณ หนองน้ำสาธารณะกุดโง้ง บ้านกุดโง้ง หมู่ ๘ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย