จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 15:12 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อรณรงค์ป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย