นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ อำเภอเชียงคาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2016 เวลา 13:46 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙

อำเภอเชียงคาน ณ บริเวณสามแยกป้อมยามบ้านธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย