การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2016 เวลา 13:58 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ จังหวัดเลย

ณ ศาลากลางจังหวัดเลย