จังหวัดเลยร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 12:59 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ไทเลย"

ณ หน้าสถานี สวท.เลย