นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 13:23 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุดที่ ๒

เขตพื้นที่อำเภอภูหลวง ภูกระดึง ผาขาว และหนองหิน