ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2016 เวลา 13:43 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๑๕ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่

ณ วัดจอมแจ้ง บ้านนาดินดำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย