นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ประจำปี ๒๕๕๙ อำนาแห้ว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 09:42 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ประจำปี ๒๕๕๙

ณ วัดโพธิ์ชัยแสงภา อำนาแห้ว จังหวัดเลย