ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชืพ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 10:42 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙   นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชืพ

ณ ลำห้วยพะเนียง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 13:54 น.