การประชุมคณะกรรมพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 16:20 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะกรรมพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย