โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2016 เวลา 15:00 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกิจกรรมมากมาย มอบกระปุกออมสินมุ้งนอน ผ้าห่ม พันธุ์ปลา และเหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ณ ศรีโพธิ์ชัยแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย