จังหวัดเลยร่วมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันศาลยุติธรรม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2016 เวลา 15:41 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๐๙ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันศาลยุติธรรม หน้าศาลจังหวัดเลยชการจังหวัดเลย