นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมลูเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 15:19 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมลูเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย ณ บ้านน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 15:43 น.