ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 15:48 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ณ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 16:26 น.