ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๑๐ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:16 น.

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๑๐ ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี หมู่ที่ ๑

ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย