การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:46 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย