นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการคัดสรรสุดยอด ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:42 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดงานโครงการคัดสรรสุดยอด ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเลย