ครูศิลปะและนักเรียนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อขอพรในการเข้าประกวดงานศิลปกรรม เด็กนานาชาติ ครั้งที่ ๓๔ ณ สาธารรัฐมาซิโดเนีย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:16 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสังคม ทองมี ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามรถพิเศษด้านทัศนศิลป์ สพฐ. ศูนย์ศิลป์สิริธร พร้อมด้วยครูศิลปะและนักเรียน เข้าพบ

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่ได้รับคัดเลือกและรับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและแข่งขันวาดภาพในรอบชิงชนะเลิศ ๑๙ ทีม สุดท้าย ในงานศิลปกรรมเด็กนานาชาติ ครั้งที่ ๓๔ ณ สาธารรัฐมาซิโดเนีย

พร้อมกันนี้ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกประกวดศิลปะระดับโลก

ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย