ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีกวนข้าวทิพย์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 12:09 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีกวนข้าวทิพย์า ณ ศาลาการเปรียญ วัดสันตยาวาส

บ้านกำเนิดเพชร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย