ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเลยผ่านทางจักรยานกับ"เนชั่น ทีวี" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:35 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำขบวนนักปั่นร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเลยทางจักรยานกับ"เนชั่น ทีวี" ออกอกาศในวัน ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙