นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมและมอบนโยบายให้แก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบลในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:12 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ครู ข) ในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย