การประชุมพิจารณากลั่นกรอง การอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:57 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรอง การอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย