นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:23 น.

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย