นายชัยภัทร หิรัณยเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการโลจิสติกส์และก่อสร้าง หลักสูตร “E-commerce ค้าปลีก ค้าส่ง” พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 12:48 น.

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการโลจิสติกส์และก่อสร้าง

หลักสูตร “E-commerce ค้าปลีก ค้าส่ง”ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย