ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 16:10 น.

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ

(ครู ข) ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลกลางจังหวัดเลย