นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ ๒ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2016 เวลา 10:42 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ ๒

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย