จังหวัดเลยร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม NATION BIKE THAILAND 2016 "ปั่นไปเลย" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 08:33 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม NATION BIKE THAILAND 2016

"ปั่นไปเลย" ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดเลย