โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 14:19 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย