TCPDF error: Unsupported image type: นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะทำงานฯ กลุ่มที่ ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณ เขต ๑๐ ออกตรวจติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) พื้นที่อำเภอนาด้วง