การประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 13:49 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย