ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 15:24 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง  ณ บริเวณศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง