นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 16:16 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย