การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย (ก.อบต.) ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 10:11 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย (ก.อบต.) ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย