พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ สพม. ๑๙ "ลูกเสือไทยห่างไกลยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 11:56 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ สพม. ๑๙ "ลูกเสือไทยห่างไกลยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน" ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

โรงเรียนนาอ้อวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย