นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมบรรยายพิเศษ “บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดกับการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัด" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 12:43 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วิทยากรบรรยายพิเศษ “บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดกับการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัด" โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี