ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่ ๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 13:06 น.

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่ ๗ ณ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย