เส้นทางเล่าขานตำนานเมืองเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:42 น.

 

เริ่มที่สำนักงานเทศบาลเมืองเลย และชมพิพิธภัณฑ์เมืองเลยเลี้ยวขวาสู่ ถ.เจริญรัฐ ผ่านวงเวียนเล็กเข้าสู่ ถนนสำราญวิถี ผ่านสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเลย
เลี้ยวขวาเข้าสู่ ศาลหลักเมืองและศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ออกจากศาลเจ้าพ่อกุดป่อง เข้าสู่ถ.สำราญวิถี  ผ่านวงเวียนน้ำพุ เข้าสู่ ถนนสถลเชียงคาน สี่แยก ก.ศ.น. ตรงไป
ข้ามสะพานน้ำหมาน ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้า ซ.4  ถนนสถลเชียงคาน ถึงสี่แยกน้ำสร้างหลวงตรงไปซ้ายมือศาลเจ้าพ่อเมืองแสน มุ่งสู่ ถ.คีรีรัฐ ซ.3 เลี้ยวขวา ผ่านทีวีโฮเต็ล
เลี้ยวซ้ายแยก กม. 0 ถนนมะลิวรรณ ตรงไปผ่านโรงพยาบาลเลย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนนกแก้ว ผ่านมวงเวียนน้ำพุ  เข้าสู่ ถนนชุมสาย เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนเจริญรัฐ  
ผ่านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย แวะถ่ายรูปกับหงส์คู่ ณ ลำน้ำกุดป่องและสะพานแขวนหน้าเทศบาลเมืองเลย จุดสิ้นสุดเทศบาลเมืองเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:52 น.