เส้นทางเที่ยวธรรมชาติ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:53 น.

 

เริ่มที่เทศบาลเมืองเลยผ่านสวนสาธารณะกุดป่อง  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  สะพานแขวน  ข้ามสะพานแม่น้ำเลย  เข้าซอยริมบึงเลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนน เลย-นาด้วง  
ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าวนอุทยานภูบ่อบิด ออกจากภูบ่อบิดเลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนนเลย-นาด้วง ตรงไปสี่แยกฟากเลย-นาบอน เลี้ยวขวาข้ามสะพานคู่ ตลาดสดเทศบาลเมืองเลย
เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำเลย  ผ่านหอประชุมยอดภูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนเจริญรัฐ  จุดสิ้นสุดเทศบาลเมืองเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:01 น.