ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:39 น.

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:33 น.