การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากรครู ก ครู ข ครู ค ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเด็นคำถามเพิ่มเติม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:51 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากรครู ก ครู ข ครู ค ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลยหวัดเลย