จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:32 น.

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ

ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย