พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:17 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย และภารกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเลย