พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:43 น.

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส