จังหวัดเลยร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:44 น.

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น