จังหวัดเลยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2016 เวลา 15:38 น.

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย